Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 14
Số giấy: 246
Ngày xuất bản: 04/2019
Danh sách ấn phẩm
Tái cấu trúc thị trường chứng khoán
Sau 25 năm hình thành và phát triển, thị trường bảo hiểm Việt Nam không ngừng hoàn thiện và lớn mạnh, từng bước thể hiện vai trò là tấm lá chắn vững chắc giúp các tổ chức, cá nhân nhanh chóng ổn định hoạt động và cuộc sống trước các rủi ro, là kênh huy động vốn dài hạn hữu hiệu của nền kinh tế, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Diễn đàn chứng khoán
“Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ( CMCN 4.0) đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất thế giới, thay đổi phương thức sản xuất và lực lượng sản xuất. Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, Cuộc CMCN 4.0 đã và đang diễn biến rất nhanh, tạo ra những khả năng hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc đối với các hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế của thế giới.
Toàn cảnh - Sự kiện
Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam khép lại quý I với kết quả được nhận định là tích cực. Tuy nhiên, những diễn biến trong tháng 3/2019 cho thấy thị trường đã “hạ nhiệt”.
Phỏng vấn - Trao đổi
Kể từ ngày 01/4/2019, Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ - KTNB (Nghị định 05) chính thức có hiệu lực, tạo hành lang pháp lý mới cho thực thi KTNB ở Việt Nam hiện nay. Cùng với việc sửa đổi Luật Chứng khoán và Bộ Nguyên tắc quản trị công ty (QTCT) sắp được ban hành, Nghị định 05 được kỳ vọng sẽ là động lực mới thúc đẩy tính minh bạch trong QTCT, đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư và tăng tính minh bạch, công khai của thị trường chứng khoán (TTCK)