Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Hỏi-đáp CTCK: Đề nghị cho biết chứng chỉ hành nghề chứng khoán cấp cho cá nhân có giá trị vĩnh viễn không?
03/12/2021

Đề nghị cho biết chứng chỉ hành nghề chứng khoán cấp cho cá nhân có giá trị vĩnh viễn không?

Trả lời:

Theo Điều 97 Luật Chứng khoán, chứng chỉ hành nghề chứng khoán cấp cho cá nhân không có thời hạn tuy nhiên không phải có giá trị vĩnh viễn vì có các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm:

a) Không còn đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều 97 Luật Chứng khoán;

b) Vi phạm quy định tại Điều 12 Luật Chứng khoán về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán, khoản 2 Điều 98 Luật Chứng khoán về các hành vi người hành nghề chứng khoán không được thực hiện.

c) Không hành nghề chứng khoán trong 03 năm liên tục.

Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo điểm b nêu trên sẽ không được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Các tin khác