Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết công ty
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Dai-ichi life Việt Nam
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Dai-ichi life Việt Nam
Dai-ichi Life Vietnam Equity Member Fund
DFVN-EMF
Quỹ thành viên
Công ty TNHH MTV QLQ Dai-ichi Life Việt Nam
Ngân hàng TMCP MTV Standand Chartered Việt Nam
50.000.000.000

Đang hoạt động

GCN đăng ký lập quỹ số 01/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 13/3/2013