Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết công ty
Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital
Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital
MB Capital Value Fund
MBVF
Quỹ mở
CTCP QLQ Đầu tư MB
Ngân hàng TMCP MTV Standand Chartered Việt Nam
54.423.600.000

Đang hoạt động

GCN đăng ký lập quỹ số 10/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 25/4/2014