Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết công ty
Quỹ thành viên tập trung cổ phần hóa Việt Nam
Quỹ thành viên tập trung cổ phần hóa Việt Nam
Vietnam Equitization focus member fund
VEFF
Quỹ thành viên
Công ty Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành
66.000.000.000

Đang hoạt động

Thông báo lập quỹ số 153/TB-UBCK do UBCKNN cấp ngày 25/10/2011