Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết công ty
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Trái phiếu MB Capital Việt Nam
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Trái phiếu MB Capital Việt Nam
MB Capital Vietnam Bond Fund
MBBF
Quỹ mở
CTCP QLQ Đầu tư MB
Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam
54.296.925.000

Đang hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số 01/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 13/3/2013