Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết công ty
Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital
Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital
Japan Asia MB Capital Fund
JAMBF
Quỹ thành viên
CTCP QLQ Đầu tư MB
Ngân hàng TMCP MTV Standand Chartered Việt Nam
200.000.000.000

Đang hoạt động

Thông báo lập quỹ số 104/TB-UBCK do UBCKNN cấp ngày 28/5/2010