Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết công ty
Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VF4)
Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VF4)
Vietnam Blue - chip Fund
VFMVF4
Quỹ mỏ
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VFM
Ngân hàng TMCP MTV Standand Chartered Việt Nam
806.460.000.000

Đang hoạt động

GCN đăng ký lập quỹ số 06/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 18/4/2013 thay thếSố 11/UBCK-GCN do UBCKNN cấp ngày 28/2/2008