Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết công ty
Quỹ Việt Nhật
Quỹ Việt Nhật
Vietnam Japan Fund
VJF
Quỹ thành viên
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ FPT
1.600.000.000.000

Hoàn tất giải thể

 

 

Số 108/TB-UBCK do UBCKNN cấp ngày 20/3/2008