Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết công ty
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
Nam Viet Auditing and Accounting financial consulting services Company Limited
AASCN

 29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

(028) 39103908
(028) 39104880
namviet@aascn.com.vn
6.000.000.000
Giấy CNĐKDN số 0305213884 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/09/2007, thay đổi lần thứ 11 ngày 14/11/2016
Số 776/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
22
STT
Họ và tên
Giấy chứng nhận ĐK hành nghề kiểm toán
Ngày cấp
1Nguyễn Thị Cúc0700-2018-152-1 
2Nguyễn Minh Tiến0547-2018-152-1 
3Nguyễn Hồng Nga1266-2018-152-1 
4Bùi Ngọc Vương0941-2018-152-1 
5Bùi Ngọc Hà0662-2018-152-1 
6Nguyễn Xuân Giang2784-2019-152-1 
7Cao Thị Hồng Nga0613-2018-152-1 
8Nguyễn Ngọc Tuấn2837-2019-152-1 
9Lê Hồng Đào1732-2018-152-1 
10Nguyễn Anh Tuấn1559-2018-152-1 
11Lê Thị Như Ngọc4799-2019-152-1 
12Nguyễn Thị Lan0167-2018-152-1 
13Nguyễn Thị Bích Nguyệt4817-2019-152-1 
14Dương Minh Hiếu4956-2019-152-1 
15Phạm Văn Cường2922-2019-152-1 
16Nguyễn Hoàng Hồ Nam4308-2018-152-1 
17Nguyễn Hải Linh3407-2020-152-1 
18Nguyễn Chí Thanh2819-2019-152-1 
19Bùi Thị Như Lê2855-2020-152-1 
20Lê Mỹ Trang3764-2021-152-1 
21Nguyễn Văn Tình3919-2022-152-1 
22Lê Bảo Ngọc3906-2022-152-1 
Tăng
Giảm
Thời gian
  Vũ Thị Yến01/05/2022
  Trần Thị Linh22/07/2022
  Nguyễn Thị Nguyên Nhung22/07/2022
  Bùi Thị Ngọc Lân22/07/2022