Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết công ty
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng
PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
PHFM

Tầng 5, Tòa nhà Crescent Residence 3, số 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

028 5413 7991
phfm@phfm.vn
www.phfm.vn
39,000,000,000
Hoạt động

- Ông Albert Kwang - Chin Ting, Chủ tịch HÐQT

Ban lãnh đạo:
- Ông Albert Kwang - Chin Ting, Chủ tịch HÐQT

Ban kiểm soát:
- Ông Phạm Tuấn Minh, Trưởng bộ phận KSNB

Ban điều hành:
- Ông Lu, Hui Hung, Tổng giám đốc