Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán
22/08/2020

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán 2019) theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 6/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã soạn thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư trên Cổng Thông tin điện tử trong thời hạn 60 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến (Dự thảo Nghị định đính kèm).

Ý kiến tham gia xin gửi về: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Bộ Tài chính; địa chỉ số 234 Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hoặc email: phattrienthitruong@ssc.gov.vn

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác