Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN công bố Danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng
02/10/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện công văn số 6477/VPCP-KTTHg ngày 22/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc công khai chi tiết danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố toàn văn Danh mục để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

Đường link tham khảo tại Cổng TTĐT Bộ Tài chính:

https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/oracle/webcenter/page/scopedMD/s64d1edc9_eb1c_46bd_b8be_7d714ad2cfb3/Page255.jspx?wc.contextURL=%2Fspaces%2Fbtc&_afrLoop=80096854471141829&dDocName=MOFUCM163179

UBCKNN

Các tin khác