Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019
30/09/2019

Trong hai ngày 27-28/9/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019. Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; Ông Lê Văn Năng, Giám đốc trung tâm tin học, Cục Văn thư lưu trữ nhà nước; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ công chức, viên chức thuộc UBCKNN.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chánh Văn phòng UBCKNN cho biết Công tác văn thư, lưu trữ được xác định là một mặt không thể thiếu trong hoạt động của bộ máy quản lý của một cơ quan, tổ chức. Trong thời gian qua, công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban đã được quan tâm, củng cố tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành của Ủy ban.

C:\Users\Personal\Desktop\IMG_0411.jpg

Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng, Cục An ninh, Bộ Công an trình bày nội dung tại Hội nghị.

Ảnh: VP

Bên cạnh công tác văn thư lưu trữ, công tác Bảo vệ bí mật nhà nước cũng có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạt động quản lý của Ủy ban. Từ khi thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn, công tác BVBMNN của UBCK cũng đã đạt được một số kết quả nhất định. Hệ thống văn bản về bảo vệ bí mật nhà nước của Ủy ban cũng từng bước được hoàn thiện. Xác định rõ vai trò đặc biệt của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, Ban lãnh đạo Ủy ban luôn quán triệt đây là nhiệm vụ thường xuyên liên tục và đồng bộ các khâu, từ Lãnh đạo chỉ đạo, đến tổ chức thực hiện, coi nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước là yêu cầu bắt buộc trong tất cả công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban.

C:\Users\Personal\Desktop\IMG_0433.jpg

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chánh Văn phòng UBCKNN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VP

Hội nghị cũng đã lắng nghe Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng, Cục An ninh chính trị nội bộ hướng dẫn, phổ biến công tác bảo vệ bí mật nhà nước đối với các cơ quan nhà nước. Qua phần trao đổi của ông đã giúp cho các cán bộ công chức UBCKNN hiểu rõ hơn những quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Cũng tại Hội nghị, ông Lê Văn Năng, Giám đốc Trung tâm tin học, Cục Văn thư lưu trữ nhà nước đã hướng dẫn cho các cán bộ, công chức Ủy ban cách triển khai thực hiện các quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức được quy định trong Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/1/2019 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/1/2019 quy định chuẩn dữ liệu đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện.

C:\Users\Personal\Desktop\IMG_0428.jpg

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: VP

Hội nghị tập huấn về Công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước của UBCK nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban, từ đó tạo sự chuyển biến nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước và công tác văn thư, lưu trữ. Qua buổi tập huấn này, các cán bộ công chức, viên chức của Ủy ban đã được bổ sung các kiến thức và kỹ năng cụ thể để thực hiện đúng quy định của Pháp luật, của ngành về công tác văn thư lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước. Hội nghị đã diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều câu hỏi đến từ các cán bộ công chức, viên chức của Ủy ban đối với các báo cáo viên. Đây là hoạt động rất bổ ích cho các cán bộ công chức, viên chức của Ủy ban nói chung và các cán bộ chuyên trách văn thư nói riêng nhằm kịp thời cập nhật các quy định pháp luật và kiến thức về công tác văn thư, lưu trữ cũng như công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

UBCKNN

Các tin khác