Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN và Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến cho các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa chưa thực hiện niêm yết/đăng ký giao dịch
13/09/2019

Thực hiện điểm IV.6 Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 và công văn số 832/TTg-DMDN ngày 09/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị nhằm phổ biến và tập huấn các quy định pháp luật liên quan đến nội dung gắn cổ phần hóa DNNN với việc niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Hội nghị do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính đồng chủ trì được tổ chức tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh theo thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

- Tại Hà Nội: Từ 8h00 - 11h45, Thứ Tư ngày 09/10/2019 tại Trung tâm hội nghị Star Galaxy số 87 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

- Tại Tp. Hồ Chí Minh: Từ 8h00 - 11h45, Thứ Sáu ngày 11/10/2019 tại Khách sạn Victory số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Đối tượng tham dự Hội nghị: Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa chưa niêm yết/đăng ký giao dịch.

Để công tác chuẩn bị Hội nghị được chu đáo, đề nghị Quý Công ty đăng ký tham dự về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 02/10/2019 theo mẫu đăng ký đính kèm.

(Giấy mời, Phiếu đăng ký tham dự, Chương trình Hội nghị đính kèm)

UBCKNN

Các tin khác