Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Thông báo nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Thông báo số 307)
11/10/2018

Để hoàn tất thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo cho:

Ông: Vũ Cao Trung, sinh ngày: 17/06/1984

Số CMND/CCCD: 07908411511 do Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 18/06/2018

Nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, cụ thể:

1. Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 1.000.000 (một triệu) đồng/người.

2. Lệ phí được nộp theo 1 trong 2 hình thức sau:

a) Nộp qua chuyển khoản

- Chủ tài khoản: Cơ quan UBCKNN

- Số tài khoản: 3511.0.1059481 mở tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội

- Nội dung nộp tiền: “Nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho… (ghi rõ tên người được cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu)”.

b) Nộp tiền trực tiếp tại UBCKNN.

3. Trong vòng ba (03) năm kể từ ngày UBCKNN thông báo nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán không làm thủ tục nhận chứng chỉ, UBCKNN sẽ ra quyết định hủy bỏ chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã cấp.

UBCKNN thông báo để ông Vũ Cao Trung biết và thực hiện./.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác