Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo thời gian thu hồ sơ và thời gian tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán Đợt 3 năm 2018 tại Tp. Hồ Chí Minh
04/10/2018

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo thời gian thu hồ sơ và thời gian tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán Đợt 3 năm 2018 tại Tp. Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

- Thời gian thu hồ sơ: từ ngày 04/10/2018 đến ngày 24/10/2018.

- Địa điểm thu hồ sơ: Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian dự kiến tổ chức thi: Từ ngày 08/11/2018 đến hết ngày 09/11/2018.

UBCKNN

Các tin khác