Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Đăng tải và lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi)
08/11/2018

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến đóng góp đối với dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) và thực hiện quy định tại Điều 57 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tải toàn văn dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) và dự thảo Tờ trình Chính phủ của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.

Văn bản đóng góp ý kiến xin gửi về Vụ Pháp chế - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đ/c 234 đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (bản mềm xin gửi về địa chỉ email luatchungkhoansd@gmail.com) trước ngày 02 tháng 12 năm 2018.

Mọi vướng mắc xin liên hệ với chuyên viên Nguyễn Thị Tâm, điện thoại: (024) 39340750 ext 315.

UBCKNN

Các tin khác