Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Văn bản số 20/VBHN-BTC ngày 22/8/2017 hợp nhất Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư số 36/2017/TT-BTC
31/08/2017

Ngày 22/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 20/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và Thông tư số 36/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2013/TT-BTC.

UBCKNN

Các tin khác