Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo về nguyện vọng của thí sinh đề nghị đổi ca thi tại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đợt 2 năm 2020 tại Hà Nội
22/07/2020

  Do điều kiện về kỹ thuật và thời gian Ban tổ chức thi kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đợt 2 năm 2020 tại Hà Nội không thực hiện đổi ca thi tại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đợt 2 năm 2020 tại Hà Nội.

UBCKNN

Các tin khác