Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Lê Thị Hiên
14/08/2020

Ngày 13/8/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 223/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Lê Thị Hiên, cụ thể như sau:

Phạt tiền 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3, điểm e Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (bà Lê Thị Hiên - Trưởng ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 5.05 (mã chứng khoán: S55) mua 67.000 cổ phiếu S55 và bán 55.600 cổ phiếu S55 từ ngày 14/02/2020 đến ngày 05/3/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác