Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Ngô Văn Phúc
06/08/2020

Ngày 03/8/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 218/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Ngô Văn Phúc (Địa chỉ: 38/4 Trương Định, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), cụ thể như sau:

Phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (ông Ngô Văn Phúc, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA (mã chứng khoán: HVA) đăng ký giao dịch mua 35.000 cổ phiếu HVA từ ngày 31/7/2019 đến ngày 27/8/2019 và đã thực hiện mua 0 cổ phiếu trong thời gian trên. Tuy nhiên, đến ngày 09/9/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Ngô Văn Phúc).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác