Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai
26/03/2020

Ngày 24/3/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 87/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai (địa chỉ: 647 Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1, 2, 3, 4 năm 2018; Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1, 2 năm 2019; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm đã soát xét năm 2018, năm 2019.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/3/2020.

UBCKNN

Các tin khác