Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Thiện Tuấn và bà La Mỹ Phượng
14/02/2020

Ngày 13/2/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành các Quyết định số 41/QĐ-XPVPHC, 42/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thiện Tuấn (Địa chỉ: B11/11 Trung tâm đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu) và bà La Mỹ Phượng (Địa chỉ: 58 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

  - Ông Nguyễn Thiện Tuấn: Phạt tiền 22.500.000 đồng (Hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP). Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư và phát triển xây dựng (mã chứng khoán: DIG) đã mua 500.000 cổ phiếu DIG từ ngày 06/6/2019 đến ngày 20/6/2019. Tuy nhiên, ngày 02/7/2019, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Thiện Tuấn).

- Bà La Mỹ Phượng: Phạt tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP. Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng (Ngày 26/8/2019, bà La Mỹ Phượng mua 1.770.570 cổ phiếu MCG làm số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 2.532.650 cổ phiếu (4,87%) lên 4.303.220 cổ phiếu (8,27%), trở thành cổ đông lớn của CTCP cơ điện và xây dựng Việt Nam (mã chứng khoán: MCG). Đến ngày 10/10/2019, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn của bà La Mỹ Phượng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác