Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thu Hà
11/02/2020

Ngày 10/02/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 29/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thu Hà (địa chỉ: tổ 1, khu 4, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 31.250.000 đồng (ba mươi mốt triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng (ngày 24/7/2019, bà Nguyễn Thu Hà mua 24.000 cổ phiếu VLA của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,47% lên 6,69% và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang, tuy nhiên đến ngày 05/9/2019, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo của bà Nguyễn Thu Hà).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2020.

UBCKNN

Các tin khác