Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa
20/01/2020

Ngày 17/01/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Quyết định số 19/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (Công ty) (Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam), vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

Đặt lệnh giao dịch mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ với các mức giá nằm ngoài biên độ dao động giá trong thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ (Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, mã chứng khoán SBT, đã đặt 3 lệnh mua cổ phiếu SBT vào các ngày 7/5, 9/5 và 17/5/2018, như sau: ngày 07/05/2018 đã đặt lệnh mua 1.000 cổ phiếu SBT với giá 19.300 đồng/cổ phiếu, trong khi giá đặt mua lại cổ phiếu SBT tối đa là 18.880 đồng/cổ phiếu; ngày 09/05/2018 đặt lệnh mua 10.000 cổ phiếu SBT với giá 18.500 đồng/cổ phiếu, trong khi giá đặt mua lại cổ phiếu SBT tối đa là 18.110 đồng/cổ phiếu; ngày 17/05/2018 đặt lệnh mua 50 cổ phiếu SBT với giá 17.850 đồng/cổ phiếu, trong khi giá đặt mua lại cổ phiếu SBT tối đa là 17.800 đồng/cổ phiếu)

Phạt tiền: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng)

Quy định tại: Điểm g Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được bổ sung theo Khoản 14 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác