Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam
30/11/2019

Ngày 29/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 374/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 2, nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán (riêng và hợp nhất); Báo cáo tài chính Quý IV/2016 (riêng và hợp nhất); Báo cáo thường niên năm 2016; Báo cáo tài chính Quý I/2017 (riêng và hợp nhất); Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2017 (riêng và hợp nhất)).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác