Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
15/01/2020

Ngày 13/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank; địa chỉ: tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác