Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Trung Đô
14/01/2020

Ngày 13/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 25/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Trung Đô, cụ thể như sau:

Phạt tiền 350.000.000 (ba trăm năm mươi triệu) đồng theo quy định tại điểm e khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP

đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký giao dịch chứng khoán

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác