Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh
29/11/2019

Ngày 28/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 971/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (địa chỉ: số 1, đường Cái Lân, p. Bãi Cháy, tp. Hạ Long, Quảng Ninh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Từ ngày 13/10/2017 đến ngày 01/06/2018, Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, tổ chức liên quan đến ông Bùi Quang Đạo, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (mã chứng khoán: CPI) đã bán 490.563 cổ phiếu CPI nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/11/2019./.

UBCKNN

Các tin khác