Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Yuanta Việt Nam
29/11/2019

Ngày 28/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 974/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Yuanta Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 125.000.000 (Một trăm hai mươi lăm triệu) đồng theo quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi theo quy định tại Khoản 22 và Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/11/2019./.

UBCKNN

Các tin khác