Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính với CTCP Phát triển Toàn cầu Dương Hiếu (tên cũ là: Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu)
14/05/2019

Ngày 10/05/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 139/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Phát triển Toàn cầu Dương Hiếu (địa chỉ: 463/1 đường Cách mạng tháng 8, tổ 16A, phường Hương Sơn, tp Thái Nguyên), cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Phát triển Toàn cầu Dương Hiếu đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh không đúng thời hạn về Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 04a/NQ-HĐQT/2017 ngày 12/07/2017, Nghị quyết HĐQT số 05a/NQ-HĐQT/2017 ngày 24/08/2017 và Nghị quyết HĐQT số 07a/NQ-HĐQT/2017 ngày 06/11/2017).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác