Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CK&TTCK đối với ông Chu Trường Giang, nguyên nhân viên môi giới Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
10/05/2019

Căn cứ kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và căn cứ kết quả xác minh của cơ quan công an, ngày 10/5/2019 UBCKNN ban hành Quyết định số 325/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Chu Trường Giang và Quyết định số 326/QĐ-UBCK về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề chứng khoán của ông Chu Trường Giang - nguyên nhân viên môi giới Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (Địa chỉ: 11 ngách 35/64 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 600.000.000 (Sáu trăm triệu) đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Ông Chu Trường Giang đã sử dụng 43 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần VT Vạn Xuân (Mã cổ phiếu: VAT)).

- Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Chu Trường Giang.

- UBCKNN thu hồi chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán của ông Chu Trường Giang.

Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2019.

UBCKNN

Các tin khác