Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Ông Tạ Trọng Huấn
04/10/2018

Ngày 04/10/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 258/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Tạ Trọng Huấn (địa chỉ: A8 - 6/3 TT đô thị Chí Linh, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cụ thể như sau:

Phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm đ Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ông Tạ Trọng Huấn, người có liên quan của ông Tạ Trọng Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương, mã chứng khoán BWE, mua 45.930 cổ phiếu BWE và bán 45.930 cổ phiếu BWE từ ngày 24/5/2018 đến ngày 28/6/2018 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 04/10/2018.

UBCKNN

Các tin khác