Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Ngọc Anh
14/09/2018

Ngày 14/9/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 239/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Ngọc Anh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm đ Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Bà Nguyễn Ngọc Anh – người có liên quan với ông Nguyễn Ngọc Vinh, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành, mã chứng khoán: KDM mua 30.800 cổ phiếu KDM ngày 6/10/2016 nhưng bà Anh đã không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch mua cổ phiếu KDM nêu trên).

UBCKNN

Các tin khác