Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Diệu Phương
18/09/2017

Ngày 14/09/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 119/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Diệu Phương, địa chỉ: 373 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 27.500.000 đồng (Hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Bà Nguyễn Thị Diệu Phương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân, mã chứng khoán HQC, mua 3.000.000 cổ phiếu HQC từ ngày 07/11/2016 đến ngày 11/11/2016. Tuy nhiên, đến ngày 24/11/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác