Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long
24/06/2022

Ngày 24/6/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 185/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long (Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Biên 1, Xã Lê Lợi, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh), cụ thể như sau:

- Hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS) và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên đã soát xét các năm: 2018, 2019, 2020, 2021; BCTC đã kiểm toán các năm: 2018, 2019, 2020, 2021; BCTC các Quý 3, 4 năm 2019, BCTC các Quý 1, 2, 3, 4 năm 2020, BCTC các Quý 1, 2, 3, 4 năm 2021, BCTC Quý 1 năm 2022; Báo cáo thường niên các năm: 2018, 2019, 2020, 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm: 2020, 2021), quy định tại: Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

- Hình thức xử phạt: Phạt tiền 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2022.

UBCKNN

Các tin khác