Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Quách Đình Việt Anh
31/12/2021

Ngày 29/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành các Quyết định số 920/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Quách Đình Việt Anh (địa chỉ: phố Hữu Nghị, Vụ Bản, Lạng Sơn, Hòa Bình), cụ thể:

  Phạt tiền 70.000.000 (Bảy mươi triệu) đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm a khoản 4 và khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn (Ngày 27/9/2019, ông Quách Đình Việt Anh đã thực hiện giao dịch mua 78.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần SPI (mã chứng khoán: SPI), dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 785.000 cổ phiếu (4,66%) lên 863.000 cổ phiếu (5,13%) và trở thành cổ đông lớn của SPI. Ngày 01/10/2019, ông Quách Đình Việt Anh đã thực hiện giao dịch bán 26.200 cổ phiếu, dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu giảm từ 863.000 cổ phiếu (5,13%) xuống còn 836.800 cổ phiếu (4,977%) và không còn là cổ đông lớn của SPI. Tuy nhiên, ông Quách Đình Việt Anh không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2021.

UBCKNN

Các tin khác