Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
24/06/2022

Ngày 20/6/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 171/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (địa chỉ: Phòng C301, tầng 3, tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 60.000.000 (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP);

- Phạt tiền 60.000.000 (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (Công ty) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 không đầy đủ nội dung theo quy định: Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Công ty có phát sinh giao dịch với bên liên quan là Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á (công ty con) và Công ty TNHH Sunny House Thành Nguyễn (công ty có đồng chủ sở hữu là ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc đến ngày 20/5/2021); tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Mục VII.1 “Danh sách về người có liên quan của Công ty”, không có thông tin về các công ty nêu trên theo quy định; Mục VII.2. “Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty...” không có thông tin về giao dịch với các công ty nêu trên).

- Công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với các tài liệu: Công văn đăng ký ngày giao dịch bổ sung cho 50 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ; Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2021).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác