Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
02/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 theo báo cáo kết quả số 14824/2020/LienVietPostBank ngày 26/11/2020 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Theo báo cáo, số lượng trái phiếu LPB đã chào bán thành công trong đợt 1 là 204.887 trái phiếu, bao gồm 181.428 trái phiếu LPB7Y202001 và 23.459 trái phiếu LPB10Y202004.

UBCKNN

  

Các tin khác