Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu phát hành năm 2018 (đợt 2) của CTCP Transimex
29/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu phát hành năm 2018 (đợt 2) thành cổ phiếu theo báo cáo số 401/2020/CV-TMS ngày 19/10/2020 của CTCP Transimex (Mã CK: TMS – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phát hành 7.335.751 cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

UBCKNN

Các tin khác