Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa Ốc Nova
18/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi theo báo cáo số 236/2020-CV-NVLG ngày 21/08/2020, báo cáo số 218/2020-CV-NVL ngày 14/08/2020 và báo cáo số 212/2020-Cv-NVLG ngày 07/08/2020 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa Ốc No va (mã CK: NVL, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phát hành 1.290.470 cổ phấn để chuyển đổi 17 trái phiếu (tổng giá trị 3,4triệu USD).

UBCKNN

Các tin khác