Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Bông Bạch Tuyết
18/09/2020

Ngày 11/9/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Bông Bạch Tuyết (Mã CK: BBT tại Upcom). Theo Báo cáo kết quả ngày 10/9/2020, số lượng cổ phiếu Công ty phát hành thành công là 2.960.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác