Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo áo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Sông Đà 1
07/02/2020

Ngày 03/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của CTCP Sông Đà 1 (mã CK: SD1 đăng ký giao dịch tại Upcom). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Sông Đà 1 chào bán riêng lẻ thành công là 1.437.175 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác