Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Công ty cổ phần DIC số 4
05/02/2020

Ngày 03/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đợt 2 theo Báo cáo số 21/BC.DIC4 ngày 31/01/2020 của Công ty cổ phần DIC số 4.

UBCKNN

Các tin khác