Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Công nghệ viễn thông VITECO
03/02/2020

Ngày 30/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Công nghệ viễn thông VITECO (VIE). Theo đó, VIE đã chào bán riêng lẻ 500.000 cổ phiếu (chiếm 53,26% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán).

UBCKNN

Các tin khác