Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Vĩnh Phúc
30/01/2020

Ngày 20/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu số 80/BC-VPC ngày 16/01/2020 của CTCP Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco). Theo báo cáo, Vinphaco chuyển đổi 18.000 trái phiếu thành 1.800.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác