Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UNCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà
14/01/2020

Ngày 30/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Báo cáo ngày 30/12/2019 và tài liệu bổ sung đến ngày 09/01/2020 của CTCP BOT Cầu Thái Hà.

UBCKNN

Các tin khác