Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Thuận Đức
09/10/2019

Ngày 9/1/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo công văn không số ngày 9/10/2019 của CTCP Thuận Đức (mã CK; TDP tại Upcom)

UBCKNN

Các tin khác