Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam
24/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 1351/TCTHK-TCC ngày 22/09/2021 của Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam (Mã cổ phiếu: HVN – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phát hành 796.103.327 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác